Meist | Kontakt | info@greenfox.ee | E-R 10.00 – 17.00

Garantii

Greenfox.ee Veebipoest ostetud toodetele kehtib garantii vastavalt tootekirjeldusele (v.a. puudusele, millele on viidatud konkreetse seadme seisukorra kirjelduses müügi hetkel).

Garantii kehtib ainult originaal ostudokumendi (arve) olemasolu korral.

Kui toodet ei ole võimalik remontida on kliendil õigus nõuda toote asendamist kehtiva garantii korral.

Akude garantii on 3 kuud, kuna aku on kulumaterjal.

Garantiiaeg ei kehti juhul, kui:

Toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti (arvet) või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud.

Toote seeria- ja mudelinumber on eemaldatud, muudetud või mitteloetav.

Müüjapoolsed toote kleebised/identifitseerimiskleebised on eemaldatud või rikutud.

Toote konfiguratsioon on  muudetud, olenemata kui kvalifitseeritult seda on tehtud, või kui toode on viidud remonti mujale kui Greenfox OÜ esindusse.

Toote rike tekkis omaniku süül ebaõige kasutamise tulemusena.

Tarkvaralised vead ei käi müügigarantii alla.

Sülearvuti vajab iga-aastast tolmupuhastust. Vead, mis on põhjustatud üleliigsest tolmust ei käi garantii alla. Sülearvutit saab mugavalt meie juures hooldada ja selle teenuse hind on 25 kuni 45 eurot.

Ostja kohustub :

Kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimustele.

Mitte kahjustama, rikkuma ega laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet.

Välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike, ja üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse).

Tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).

Kauba tooma rikke ilmnemisel kokkulepitud aadressile garantii aja jooksul.

Klienditeenindus:

Garantii- ja hooldusküsimustega võite pöörduda meie klienditeenindusse info@greenfox.ee või mugavalt vajutada alumisele nupule ja broneerida omale sobiv teenus.

Lisagarantii

Lisagarantii on pikendus tavapärasele garantiile!

Lisagarantii eesmärk on katta ja lahendada pikema aja jooksul tekkivad toote defektid või puudused. Lisagarantii katab toote garantiid, mis ilmneb eseme tavapärase kasutamise käigus. Sagedasemad kahjujuhtumid, mille puhul kliendid on abi saanud, on seotud emaplaatidega, ekraani riketega, kõvaketaste probleemidega ja muude imelike anomaaliade puhul.

Kuidas sõlmida

 • Lisagarantiid saab osta kõigile toodetele enne ostu vormistamist. Pärast ei ole võimalik seda enam teha.

 • Lisagarantii makse kuulub tasumisele ühes osas.

 

Hea teada!

 • Lisagarantii on alati ilma omavastutuseta.

 • Lisagarantii alla ei lähe välise teguri tõttu (nt kukkumine) põhjustatud vigastused ning kulumine.

 • Lisagarantiid pakume ainult Greenfoxist ostetud toodetele (st “kasutatud sülearvutid, kasutatud lauaarvutid ja kasutatud monitorid”).

 • Lisagarantii kehtib alates kuupäevast, kui ost vormistati.

Näide:

Ostsite arvuti ja ostmisel soetasite juurde 2-aastase lisagarantii. Nüüd 1 aasta hiljem avaldub teil ekraanil probleem, pilt ilmelikult vilgub.

Lahendus:

Tooge arvuti Greenfox OÜ kontorisse või saatke arvuti postiga meile. Teostame diagnostika, mille käigus selgub arvuti konkreetne mure ja teeme seejärel otsuse, kas parandame seadme või vahetame samaväärse arvuti vastu.

Veebipoe tavapärane toote garantii on 3-6 kuud (mõne seadme puhul ka 1 aasta), aga defektid võivad avalduda ka peale selle perioodi lõppu!

Õnnetusjuhtumi korral

Greenfox ei paku seisuga 06.12.22 toodetele kindlustust!


Lisainfo: millal kehtib lisagaantii?

Lisagarantii kehtib kui:

 • seade kahjustub või hävib tootmisdefekti tagajärjel

 • viga esineb toote tavapärase kasutamise käigus (ei ole põhjustatud välistest teguritest)

Mida ei loeta lisagarantii juhtumi alla?

Lisagarantii ei loeta kahju, mille on põhjustanud:

 • välise teguri tagajärjel tekkinud kahju (maha kukkumine, vedeliku peale valamine jmt)

 • tootja juhistes määratud töötsükli ületamine jmt

 • eseme otstarbe välisest kasutamisest tekkinud kahju

 • eseme esteetiline vigastus või kriimustus

 • kulumisest, korrosioonist jmt tekkinud kahju

 • eseme testimisest ja otstarbe välisest kasutamisest tekkinud kahju

 • kahju, mille eest vastutab seadme tootja või hankija

Mis ei kuulu lisagrantii puhul hüvitamisele?

Lisagarantii puhul ei kuulu hüvitamisele:

 • seadme tehnilise hooldusega seotud kulutused ning tehnilise hoolduse käigus asendatud eseme osad

 • kaudsed kulud, näiteks transport

 • saamata jäänud tulu

 • trahv

 • seadmesse salvestatud andmed ja programmid

 

Klienditeenindus:

Garantii- ja hooldusküsimustega võite pöörduda meie klienditeenindusse info@greenfox.ee või mugavalt vajutada alumisele nupule ja broneerida omale sobiv teenus.